Hur skapar du en företagskultur som innefattar en hållbar prestationskultur? Organisationer måste tjäna pengar för att överleva, för att tjäna pengar måste organisationer skapa ett värde för dess kunder, detta för att kunderna i slutändan ska vara villiga att betala för organisationens produkter eller tjänster. Visst är det enkelt?

Enligt Gallup är endast 16 % av svenskarna engagerade i sitt arbete, 16 %! Dessutom ökar stress på arbetet, sjukskrivningar blir allt vanligare och talent retainment blir allt svårare. Alla vet att ett företag som har omotiverade medarbetare kommer sakta att dö. På kort sikt kan du kanske hålla ihop det. Men i slutändan kommer det att finnas betydande spillover-effekter på de kunder som inte får vad de betalar för. Kunden hittar andra alternativ och lämnar.

En stark och enad företagskultur är en stark drivkraft för inspirerade, ambitiösa och glada medarbetare. Tänk på det, vi vill alla tillhöra och bidra till någonting. Något bra … kanske till och med något extraordinärt. Vi vill alla fylla en roll, tjäna ett syfte. Om vi kan passa in i en kulturell ram som vi verkligen köper, är vi redo att gå all in.

Hur kombinerar vi då en företagskultur med engagerade medarebetare som innefattar en prestationskultur i världsklass? Dessa är för mig synonymer. Ur erfarenhet vet vi att det är väldigt svårt att bygga en toppklassig kultur där anställda desperat längtar efter måndagsmorgnar. Ändå finns det några faktorer som vi tror är viktigare än andra.

Med denna bild vill jag illustrera korrelationen mellan våra värderingar och leverans. Vi centraliserar våra 7 värderingar i vår organisation. Kring dessa triangulerar vi innovation, feedback och engagemang.

Min personliga åsikt är att leverans måste vara centralt i allt vi gör. Oavsett hur kul vi har på jobbet så måste det vara tydligt att när vi stänger ner datorn och går hem för dagen så är det leverans som betyder något.Vi ska vilja göra varandra och organisationen bättre- att ständigt sträva efter utveckling och förbättringar. Jag tror på att leverans är en produkt som skapas av team-känsla, engagemang, mål, actions, personlig utveckling, att ha kul på jobbet och direkt och indirekt feedback (se bild ovan). Här är några av mina tips kopplat till vår filosofi:

Levande värderingar

 1. Sätt medarbetarna i förarsätet och tillsammans forma värderingar utifrån vilken organisation ni vill vara, värderingar som alla kan relatera till och som ni vill associeras med.
 2. Undvik floskler på väggen genom att leva och andas värderingarna genom tex att sätta mål och utvecklingsplaner utifrån dessa.
 3. Prata värderingar dagligen och hitta ambassadörer!
 4. Inför månadens WOW kopplat till värderingarna och arbeta med tysta värden!
 5. Rekrytera till heterogena och dynamiska team, där alla skriver under på och reflekterar era värderingar.

Medarbetarengagemang- kundresan börjar inifrån:

 1. Som chef, våga fråga ”vad drömmer du om?” och ”vad drivs du av?” Inte bara kopplat till yrkeslivet, var noga och understryk detta. Det kan vara framtid, familj, bo utomlands eller att hen vill köpa en ferrari osv. Detta skapar en bättre förståelse kring olika individers drivkrafter. Alla vill bli sedda, lyssnade på och vara del i något större än ”bara” jobb.
 2. Ägarskap, våga delegera, släpp allt som har att göra med micro management och våga ställa krav på varandra.
 3. Celebrate success!
 4. Involvera, säg tack och fråga ”hur kan jag hjälpa dig?”
 5. Viktigt att ha kul på en arbetsplatsen!

Direkt och indirekt feedback:

 1. Arbeta kontinuerligt med medarbetarsamtal med en personlig utvecklingsplan och målsättningsplan. Det ska vara glasklart vad som förväntas av varje individ och som team. Kommunikationen ska självklart flöda åt båda håll.
 2. Sätt smarta mål!
 3. Jag tror på rak kommunikation. Det finns inget värre än att behöva gå runt på en arbetsplats och undra om ”jag” gör ett bra jobb eller om min senaste presentation var bra eller inte. Andas indirekt och direkt feedback. Var konstruktiv, ha en vänlig framtoning och var rak.
 4. Exemplifiera!
 5. Att skapa en trygg atmosfär där alla ska känna att de kan vara transparenta och ärliga. Att aldrig tolerera ett klimat där ideer skjuts ner. Tips: ta tid till diskussioner och feedbackövningar kontinuerligt.

Innovation

 1. Exekvera, exekvera, exekvera! Att alltid omvandla ideer till actions! Ideer utan action är inte ideer. Imorgon är alltid fel, idag är alltid rätt.
 2. Lyft blicken!
 3. Avsett tid, du kommer inte ”hitta” 3 h en fredag, verkligheten ser inte ut så. Du måste aktivt planera!
 4. Tolerera aldrig ett klimat där ideer skjuts ner. Utan skapa förutsättningar för givande diskussioner där alla ska kunna argumentera för sina ideer.
 5. Get shit done!

Min slutsats är att premiera prestationer i allt du gör. Det kan vara allt från tysta värden till uppsatta och kommunicerade mål, både individuellt och i grupp. Men, för att du ska lyckas driva önskade beteenden hos dina medarbetare så bör du koppla aktiviteter och uppmärksammanden till prestationer. Tex årets sommaravslutning gör vi för att vi som team har nått ett specifikt mål, nu skålar vi för att hen lyckats med något extraordinärt osv. Alltså, fira framgång men var noga med att koppla detta till varför och specifika händelser!

Sträva efter att skapa en företagskultur i världsklass anpassat efter just er organisation där fokus ligger på medarbetarengagemang och välmående. Då skapas en självgående och hållbar prestationskultur som på kort och lång sikt kommer skapa affärsvärde och pengar in kontot.

Kundresan börjar alltid inifrån.

Edward Ringborg
Diwo