Årets julkalender vigde vi åt temat; Förändringsarbete vid digitalisering av arbetsplatsen. Här kommer en sammanfattning av våra 24 luckor. Varsågod!

Lucka nr 24

God Jul och Gott nytt År önskar alla vi på Diwo!

Lucka nr 23

Ny teknik har sköljt in över arbetsplatserna de senaste åren. Låt 2019 bli året då vi tillsammans sätter människor och beteenden i förarsätet. Det bästa sättet att skapa förändringsbränsle på är inspiration. Välkommen att kontakta oss på Diwo för inspiration, insikt och lärdomar från organisationer i framkant.

Lucka nr 22

Idag vill vi glädjas åt att allt fler organisationer under 2018 har skaffat sig en tydlig målbild för den digitala arbetsplatsen. Det är även glädjande att se att allt fler bedömer att de har modern teknik som kan möjliggöra samarbete i världsklass. Men, det är fortfarande förändringsvilja, kultur och beteenden som är den stora utmaningen. Låt 2019 bli året då vi sätter människan i förarsätet på den oändliga förändringsresan.

Lucka nr 21

Idag vill vi påminna om en enkel formel för förändringsarbete som allt för ofta glöms bort. Missnöjet med dagens situation x målbild/vision x första förändringsstegen måste vara större än motståndet till förändringen.

Lucka nr 20

Enligt författaren Rick Maurer finns det tre nivåer av motstånd till förändring. Nivå 1 är den bästa av motstånd, varför? För att vi kan förklara nyttan och ge medarbetarna kunskap. Dessvärre möter de flesta organisationer på nivå 2 när de digitaliserar verksamheten; Jag gillar det inte, vilket ofta bygger på rädsla och osäkerhet. För att åstadkomma framgång vid nivå 2 krävs involvering för att engagera. Hur gör ni för att hantera motstånd och säkerställa framgångsrika förändringsresor med engagerade medarbetar inom er organisation?

Lucka nr 19

Vinnarna, de digitala mästare, har en optimal digital struktur och en ledarskapsstruktur som sätter människor och beteenden i förarsätet och hjälper till att driva kontinuerlig förändring. De digitala mästarna är dessutom 26 procent mer lönsamma än snittbolagen. Vad gör ni för att bli digitala mästare?

Lucka nr 18

Alla människor som lyckas åstadkomma något har en ryttare som lyckas övertyga elefanten. Tar du medvetna beslut för lycka och välmående i arbetslivet? Styr du din inre elefant eller styr elefanten dig? 95 procent av dina beslut är omedvetna och fattas av din inneboende elefant. Elefanten är lat och oberäknelig, och letar ofta efter snabb utdelning. Ditt medvetande är en liten ryttare på din stora omedvetna elefant. När du lyckas övertyga din elefant så har du vunnit en seger som du kan vara stolt över. Det är den känslan som bygger upp dig och skapar en stark vilja som gör att du kan styra din elefant bättre.

Lucka nr 17

Julen närmar sig, det gör framtiden också. Idag vill vi uppmärksamma de möjligheter som AI tillför arbetslivet. För många yrkesroller kommer AI innebära ökad kvalitet, produktivitet och välmående. Ta vården som exempel; AI hjälper till att rädda liv på flera olika sätt. Med hjälp av AI-algoritmer kan läkare med större precision förutse vilka individer som löper risk att bli sjuka och sätta in rätt behandling. AI kan analysera röntgenbilder med betydligt högre kvalitet än ett mänskligt öga. AI kan redan idag även upptäcka tecken hos självmordsbenägna i sociala medier.

Lucka nr 16

Robotisering, AI och ny teknik innebär omfattande förändringar för människor i arbetslivet. Det sägs att cirka 50% av jobben kommer att försvinna inom 20 år men att hela 65% av alla barn som idag går in i grundskolan kommer att göra karriär inom yrken som idag inte existerar.

Lucka nr 15

I en tid då vi sköljs över av information om att förändringstakten ökar och att nästa nivå av AI står vid entrén till arbetsplatserna så vill vi påminna om att det inte är helt enkelt att förutsäga framtiden. Ta bara detta exempel från 1949, när Popular Mechanics framtidsspanade om framtidens datorer. Idag har vi tusenfaldigt mer kraft i våra fickor än vad de hade i en hel hall på den tiden.

Lucka nr 14

För många organisationer handlar det nu om att omgående anpassa sig efter förändringar i omvärlden för att överleva. Att driva förändring kräver inspiration, insikt, involvering och engagemang. Det handlar om att sätta människor i rörelse vilket kräver föredömliga beteenden. Ledningens lägsta beteenden i den digitala arbetsmiljön blir kulturellt accepterade. Internt kan det finnas digitala dinosaurier som har förmågan att äta upp förändringsviljan. Hur gör ni för att hantera era digitala dinosaurier?

Lucka nr 13

Glad Lucia! Idag vill vi påminna om att inte trampa i gamla fällor genom att kommunicera och driva förändring utifrån tekniken.  Organisationer och ledare i framkant förstår vikten av att engagera medarbetare genom att driva förändring utifrån ett större syfte med en strategisk koppling som tydligt bryts ner till värdeskapande för medarbetarna

Lucka nr 12

För att möjliggöra förändringsresor på arbetsplatsen och åstadkomma varaktiga beteendeförändringar krävs att organisationen och ledningen skapar förutsättningar för inre motivation. Detta innebär att människorna i verksamhet skapar en inre vilja att följa med på resan. Människor har olika drivkrafter men vad anser du vara det viktigaste för att skapa förutsättningar och superkraft för att elda på förändringsbränslet?

Lucka nr 11

Idag vill vi påminna dig om att den digitala arbetsplatsen bör betraktas som den virtuella motsvarigheten till den digitala arbetsmiljön, vilket krävs omfattande strategisk planering med hänsyn till dess påverkan på människors hälsa, välmående och produktivitet. På det fysiska kontoret finns gott om goda beteenden; vi plockar undan våra koppar i mötesrummen, vi städar och gör det julfint, men hur ser det egentligen ut med beteenden på det digitala kontoret?

Lucka nr 10

Ny teknik och effektmål i all ära, men erfarenheten säger oss att mål är meningslösa…. om de inte bryts ner till konkreta beteenden som individer och grupper kan förhålla sig till. Vad gör ni för att säkerställa kunskap och varaktiga beteenden i er organisation?

Lucka nr 9

dag vill vi påminna om att ny teknik är en viktig möjliggörare för att stärka organisationers förmåga att samarbeta produktivt, MEN de största utmaningarna handlar ledarskap, beteenden och kultur. Källa: Digital Workplace Summit / Gustav Molnar Diwo

Lucka nr 8

Idag vill vi uppmuntra dig att fundera över vilka dina tre största tidstjuvar i vardagen är. Genom självinsikt skapas förutsättningar för att förenkla vardagen för människor i arbetslivet.

Lucka nr 7

Idag vill vi lyfta fram en egenskap som blir allt viktigare för att nå framgång som individ, grupp och organisation vid förändringsarbete. “Nyfikenhet” och viljan att utforska det okända är en förutsättning för att du ska nå din fulla potential, därför vill vi uppmuntra dig att vara mer utforskande för nya sätt att samarbeta med dina kollegor.

Lucka nr 6

I vår jag strävan efter att förenkla vardagen för människor i arbetslivet så vill vi Idag uppmuntra dig att bidra till en mer välmående kultur genom att fundera på 3 saker som du kan göra för att motverka ohälsosam stress på arbetsplatsen.

Lucka nr 5

Idag vill vi uppmuntra dig att ge beröm till en kollega genom att ge den perfekta komplimangen i någon av era interna sociala kanaler. Kom ihåg att den perfekta komplimangen är ärlig, respektfull och specifik. Förstärk gärna din komplimang genom att använda giphys, memes eller några klassiska emojis.

Lucka nr 4

“Egentligen handlar det bara om ledarskap, strategi och arbetsplats i en allt mer digital värld”. Element som alltid har varit viktiga för välmående, överlevnad och konkurrenskraft

Lucka nr 3

Idag vill vi uppmuntra dig att julstäda dina samarbetsrum och göra det fint och trevligt för dina kollegor. På detta sätt kan du bidra till att reducera stress, öka välmående, göra det enklare att hitta och skapa förutsättningar för ökad produktivitet.

Lucka nr 2

Bakom lucka nummer 2 vill vi på Diwo bjuda på en insikt och uppmuntra ledare att reflektera över arbetsplatsen, välmående och produktivitet.

Lucka nr 1

Julen närmar sig. Kontorsarbetare spenderar merparten av sitt arbetsliv framför en digital skärm. Idag vi vill uppmana er att ta hand om varandra och vårda kulturen och undvika julstressen även i den digitala arbetsmiljön.