Welcome to our blog

I min jakt på att bidra till värdeskapande och välmående arbetsplatser har jag genom årens lopp ställt följande fråga till ledare och medarbetare inom i samtliga organisationer jag har fått äran att konsulta för;

Vilka är de tre största tidstjuvarna i din vardag som hindrar dig från att vara produktiv och engagerad?

Bland svaren återfinns tidstjuvar så som att söka- och återskapa information, hantera e-post, bli avbruten av kollegor och svara på repetitiva frågor. Det finns dock en tidstjuv som hamnar i topp tre nästan varje gång… Ineffektiv möteskultur

(more…)

Vad gör din organisation för att säkerställa en hållbar och värdeskapande arbetsplats i en allt mer digital värld? Dagens arbetsplatser står inför tsunamis av förändringsvågor som rubbar den kontroll som för många människor är en hörnsten för trygghet. För att skapa hållbara arbetsplatser krävs ett nytt mindset på ledarskap. 

(more…)

”Do not diminish the importance of innovation within organizations”- Heard it before? I can only imagine, yes.

(more…)