• forest

    diwo_w

     

    Välkommen till Diwo

    Nedan kan du läsa om hur vi bygger framtidens digitala arbetsplatser

Vi hjälper våra kunder genom hela värdekedjan; från förstudie till implementering, utbildning, förändringsledning och förvaltning av den digitala arbetsplatsen.

hero15

Människa, process och teknik är de tre stora byggstenarna i vår metodik. För att uppnå tydlig och mätbar affärsnytta måste dessa sammanflätas och utvecklas simultant. När ett mätbart mål får acceptans och förståelse i en organisation, kommer ny och förbättrad funktionalitet och teknik att ge bästa möjliga resultat.

digital arbetsplats

En bra och välanpassad digital arbetsplats ökar produktivitet och effektivitet samt förbättrar företagets internkommunikation. Samtidigt minskar den kostnader, sänker operationella risker och gör det i slutändan roligare att gå till jobbet.

URVAL AV KUNDER 2016
NORDEA
BETSSON
GANT
AMF FASTIGHETER
ENVIROTAINER
UR
CONSTRERA
SUMMIT & FRIENDS

Kontakta oss om du vill prata mer om digitala arbetsplatser.


STOCKHOLM
Postadress:
Roslagsgatan 23
113 55 Stockholm

Besöksadress:
Observatoriegatan 10
113 29 Stockholm

Telefon: 0722 530 798

GÖTEBORG
Postadress:
Stena Center 1B
412 29 Göteborg

Besöksadress:
Holtermansgatan 1B
411 29 Göteborg

Email: kontakt@diwo.se